çomaq

çomaq
is. Başı yumru ağac; dəyənək. Çomaqla ilanı öldürmək. – Keçinin əcəli çatanda başını çobanın çomağına sürtər. (Məsəl). Kişi əlində çomaq; Sürür yüklü öküzü. A. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Чемодуров — Чемодур в вятских говорах самовар.(Э.) Основа фамилии Чемодуров comaqdar булавоносец, тот кто носит булаву, оруженосец , которое состоит из тур. comaq деревянная дубина или железная булава [Будагов] + персидское слово аффикс dar, образующее… …   Русские фамилии

  • Чумаков — Отчество от именования отца по занятию. У В.И. Даля чумаковать, чумачить ходить в чумаках, извозничать на волах ; в былое время отвозили в Крым и на Дон хлеб, а брали рыбу и соль. В центральных районах России чумак означало замарашка, неумытый .… …   Русские фамилии

  • Мамсуров — Темир Болат (1843 1899) видный осетинский поэт. Корнет Чугуевского уланского полка, М. в 1865 примкнул к движению горцев за переселение в Турцию. Движение это было спровоцировано царским правительством, желавшим избавиться от беспокойных… …   Литературная энциклопедия

  • Historia de la informática en Cuba — Saltar a navegación, búsqueda La historia de ciencia que en Cuba fue capaz de crear su propia computadora y en la actualidad lleva la informática hasta los más apartados rincones del país Contenido 1 Antecedentes 2 Primeros pasos 3 …   Wikipedia Español

  • mırdarça — (Kəlbəcər) yumşaq qabıqlı ağac adı. – Mırdarçadan çovannar çomaq qayrır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tubulqu — (Cəbrayıl) 1. qırmızımtıl qabığı olan yabanı ağac növü 2. tubulqudan düzəldilmiş əlağacı, çubuq, çomaq. – Tubulqu adamı çox pis ağrıdır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əsa — ə. əlağacı; çomaq. Əsayi Musa Musa peyğəmbərin ilana dönə bilən çomağı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağac — is. 1. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki. Armud ağacı. Qoz ağacı. Ağac əkmək. Qollu budaqlı ağac. – Ağac bar gətirdikcə başını aşağı dikər. (Ata. sözü). // Oduncaq. 2. Ağacdan hazırlanan tir, dirək, taxta, şalban və s. Tikinti üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düdək — bax düdük. Çomaq əldə dolaşır dağı, daşı; Qoyun, quzu, köpək, düdək yoldaşı. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyənək — is. 1. Bir başı toppuz çomaq, əl ağacı. Çoban dəyənəyi. Dəyənək ilə vurmaq. – Əvvəli hənək, axırı dəyənək. (Ata. sözü). <Yetər:> Hənək, hənək, axırı dəyənək. . . N. V.. Gündə yüz yol vurardılar dəyənək; Sağrısı sərbəsər olub döyənək. S. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”